"DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ" ANTARKTYCZNEGO TURYSTY


1. Unikaj ingerowania w środowisko, a w szczególności:
- nie niszcz roślin;
- nie dotykaj zwierząt;
- nie płosz wysiadujących ptaków;
- nie wchodź w głąb kolonii pingwinów i innych gatunków ptaków.
2. Nie załatwiaj potrzeb fizjologicznych na lądzie. Nie śmieć. Wszystkie śmieci zabieraj ze sobą z powrotem na statek. Nie wyrzucaj śmieci z pokładu statku.
3. Nie używaj broni.
4. Nie wprowadzaj obcych gatunków roślin i zwierząt.
5. Nie zbieraj jajek i skamieniałości.
6. Nie wchodź na tereny rezerwatów przyrody (Special Protected Area), unikaj miejsc o szczególnym znaczeniu naukowym (Sites of Special Scientific Interest).
7. Nie zakłócaj pracy stacji polarnych, do niezamieszkałych budynków wchodź tylko w razie niebezpieczeństwa.
8. Nie maluj po skałach i budynkach.
9. Chroń te ślady obecności człowieka w Antarktyce, które mają wartość historyczną.
10. Nie oddalaj się od pozostałych turystów.

Przestrzegając powyższych zasad, pomożesz chronić unikalne środowisko Antarktyki


Przygotowano na podstawie: Recommendation VIII - 9, Antarctic Treaty


Powrót
Strona główna