Z  prawdziwą  zgrozą przeczytałem informację o zablokowaniu pancernymi  drzwiami  wejścia do Jaskini Wiernej. Zainstalowanie litej płyty doprowadzić musiało do śmierci wszystkich zimujących wewnątrz nietoperzy, które po obudzeniu z zimowego snu nie miały możliwości  wydostać się na zewnątrz. Wizja martwych nietoperzy, których  niepotrzebną  śmierć spowodowała bezmyślność kilku osób napawa   mnie   przerażeniem.   Równocześnie  jednak  współczuję członkom  Klubu  "Spelo  -  Trekk",  którzy  zamontowali feralne drzwi.  Sytuacja  Klubu  nie  wygląda  wesoło. Wszystkie gatunki nietoperzy  są  w  Polsce  objęte  ochroną. Spowodowanie śmierci nietoperza - zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.10.91 - jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności  do  lat 3 oraz orzeczeniem nawiązki w wysokości od 200 do  25000 nowych zł. Jaskinia Wierna jest jednym z dwóch znanych stanowisk podkowca dużego (Rhinolophus ferrumequinum) na terenie Polski.  Spowodowanie  śmierci  zwierzęcia należącego do gatunku zagrożonego  wyginięciem  stanowi  w  obliczu  prawa okoliczność obciążającą.  I  pomyśleć, że pozostawienie nad drzwiami wąskiej szczeliny  mogło  uratować  kilkadziesiąt  skrzydlatych istnień, uniemożliwić niekontrolowaną eksplorację jaskini i uchronić Klub przed bardzo poważnymi kłopotami.


Strona główna