MOJA WIRTUALNA GALERIA


- FOTOGRAFIE CYFROWE:

ZDJĘCIA NAJNOWSZE

Polska (galeria)

- SKANY SLAJDÓW:

Antarktyka (23 zdjęcia)

Australia (6 zdjęć)

Kilimandżaro, Masai Mara (8 zdjęć)

Nepal (14 zdjęć)

Parki Narodowe USA (21 zdjęć)

Spitsbergen (9 zdjęć)

Ziemia Ognista (5 zdjęć)

© Kuba Terakowski

FOTOGRAFIA I CZAS

Fotografia to
     czoło fali elektromagnetycznej zostawiającej ślad na papierze
     próba utrwalenia świata na materiale kruchym i zniszczalnym
     płaskość obrazu sięgająca w kosmiczną głębię
     emanacja ciszy w krzyczących kadrach
     myśl powracająca w czas dla nas niedostępny
     wspomnienie drażniące nasze emocje
     mrugnięcie powiek zamrożone w chaosie plam
     zamknięty rozdział historii świata oglądany w ciszy salonów
     dowód naszego istnienia
Czarna mechaniczna skrzynka jest katakumbą wspomnień.
Wessany przez jej otwór rozpłaszczony fragment czasoprzestrzeni żyje tylko ułamek sekundy.
Następnie w postaci spreparowango trupa - melancholijnej mumii rozbitej na srebrowe punkty
służy naszej chwiejnej pamięci jak laska kulawemu.
Odwijając kolejne zwoje taśm - bandaży, docieramy do sedna
- zmurszałego, zatęchłego CZASU!


PHOTOGRAPHY AND TIME

Photography is
     an electromagnetic wave leaving a sign on paper
     an attempt to fix the light on a fragile, destructible material
     a flatness of an image reaching cosmic depth
     an emanation of silence in crying frames
     a thought returning into time that is not available for us
     a memory irritating our emotions
     a wink frozen in confusion of stains
     a closed chapter of history of the world watched in a silence of parlours
     an evidence of our existence.
Black mechanical case is a catacomb of memories.
Flattened fragment of space - time sucked in through its hole lives only a split second.
Then in a shape of a skeletonized corpse - a melancholic mummy broken up into silver points
serves our shaky memory like a stick for the lame.
Removing reeis of films - dressing, we reach the core
- musty, decayed TIME.

Wiesław Vistan BrzóskaStrona główna